Freedom for the imprisoned Moria 6 – Greek state opens trial against two of the six accused after the fire in Moria 2020

Λευτεριά στους 6 φυλακισμένους για τη φωτιά στη Μόρια – Ξεκίνησε η δίκη δύο από τους έξι κατηγορούμενους για την πυρκαγιά στη Μόρια το 2020

——————————-Ελληνικό κείμενο παρακάτω—————————–

Via You Can’t Evict Solidarity

Today, on 8th of March, the court of Mytilini, Lesvos, opened the trial against two young men from Afghanistan. The two arrived to Greece as unaccompanied minors, and were only 17 at the time of their arrest. They are part of the group of six people accused of ‘arson with risk to human life’, who were arrested after the events of September 8, 2020, when Moria camp burned to the ground.

The two defendants, who were arrested as minors, have by now been in pre-trial detention for nearly six months – the maximum time for pretrial detention of minors. The court mobilized several witnesses for the trial, among them the camp management, the police and residents of Moria village. Monitoring the trial is made impossible, because of heavy police presence at the court, and strict and disproportionate Covid-19 movement restrictions. Furthermore, because the defendants were minors at the time of their arrest, their trial is closed to the public.

The trial officially started today, but was immediately interrupted because one of the defendants is ill and suffering from fever. It was only postponed until tomorrow.

So far, the public prosecutor’s office has not presented any credible evidence against any of the six defendants that suggests they were at all involved in the desperate act of resistance of setting the multiple fires which ultimately destroyed the inhumane European Hotspot, Moria camp. However, it seems the authorities are intent on scapegoating the Moria 6 for Europe’s deadly border violence.

There is only one witness against all 6 of the defendants – one of the then Afghan community leaders in Moria Camp. It has been a common practice of the police in Lesvos to coerce community leaders into providing information, through threats of arrest, or in exchange for advantages such as being allowed to leave the island. The 6 defendants are all part of the Hazara Shia minority, which has historically been subjected to violent persecution and systematic discrimination by both Tajic and Pashtu Sunni majorities, along class, race, and religious lines. The only witness against them is Pashtu.

Five of the accused were minors at the time of their arrest, and the sixth was only 18. However, three of the five minors had been unlawfully registered as adults when they arrived in Greece. These three presented original national identification documents to the court following their arrest, showing their actual age, and requested age assessments by medical professionals. Despite this, the documents were rejected as fraudulent, the state medical examiner assessed them as adults, and they continue to be treated as adults by the Greek state.

The two defendants facing trial tomorrow are the two who were recognised as minors at the time of their arrest.

It is likely that the facts will not matter in court. The Greek state is determined to find someone guilty for burning down Europe’s pilot project of the “hot spot” model of detention, confinement on the islands in hellish conditions, and deterence. State authorities had already determined their guilt long before any trial took place. Minister of Migration and Asylum, Notis Mitarakis, in an interview with CNN on 16 September 2020, stated “the camp was burned by six Afghani refugees who have been arrested.” In response to a question about the welfare of unaccompanied minors made homeless by the fire, Mitarakis responded by saying that two minors had been arrested alongside four others according to police footage for causing the fire and that “the reason they caused the fire was to blackmail the Greek and other governments to move them out of Moria.”

In September 2020, pictures of the burning camp were circulated in international media, drawing attention once again to the cruel and inhuman treatment people are subject to in Greek’s refugee camps. The fire became a symbol of people’s resistance to this treatment and confinement. It not only brought to light the cruelty of the European border regime but also exposed the Greek state’s disastrous failure to provide protection to migrants, as well as its failure to fulfill its role as “shield of Europe” that the EU Commissioner had assigned to Greece in March 2020.

Over the years, numerous criminal prosecutions in Lesvos have shown that the Greek state will crush any resistance to Europe’s border regime through collective punishment, using the police and courts to arbitrarily arrest, then convict and sentence migrants to long prison sentences, without any evidence, following any protest against state opression. For example, in the summer of 2017, the Moria 35 were violently and arbitrarily arrested on the basis of racial profiling after months of escalating protests and collective organising in Mytilene and inside Moria camp. In their trial, held nine months later in the Mixed Jury Court of Chios, 32 of the 35 were found guilty of causing dangerous bodily harm and given a 26-month suspended prison sentence. In a similar case of the Moria 8, those arbitrarily arrested following a fire in Moria, were eventually acquitted, but 1 of the 8 had previously been held in pre-trial detention for months.

We will not accept that the lives of six young people will be destroyed! We will not let the state and media treat them as scapegoats for the brutality and cruelty of the European border policies of confinement! We demand freedom for all imprisoned and accused!

Solidarity with the Moria 6! Your struggle is our struggle!

——————————————————————————————————————–

Λευτεριά στους 6 φυλακισμένους για τη φωτιά στη Μόρια – Ξεκίνησε η δίκη δύο από τους έξι κατηγορούμενους για την πυρκαγιά στη Μόρια το 2020

Σήμερα, 8 Μαρτίου 2021, στο δικαστήριο της Μυτιλήνης ξεκίνησε η δίκη δύο νεαρών άνδρων από το Αφγανιστάν. Οι δύο τους είχαν φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και ήταν μόλις 17 ετών τη στιγμή της σύλληψής τους. Είναι οι δύο από τους νεαρούς που κατηγορούνται για «εμπρησμό με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή», οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τα γεγονότα της 8ης Σεπτεμβρίου 2020, όταν το camp της Μόριας καταστράφηκε από φωτιά.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ανήλικοι, είναι προφυλακισμένοι εδώ και σχεδόν έξι μήνες — το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα προφυλάκισης ανηλίκων. Το δικαστήριο έχει κλητεύσει αρκετούς μάρτυρες για τη δίκη, μεταξύ των οποίων τη διοίκηση του στρατοπέδου, μπάτσους και κάτοικους του χωριού Μόρια. Η παρακολούθηση της δίκης δεν είναι εφικτή, λόγω της μεγάλης παρουσίας της αστυνομίας στο δικαστήριο και των αυστηρών και δυσανάλογων περιορισμών κίνησης με πρόσχημα τον κορονοϊό. Επιπλέον, επειδή οι κατηγορούμενοι ήταν ανήλικοι κατά τη σύλληψή τους, η δίκη τους είναι κλειστή για το κοινό.
Η δίκη ξεκίνησε επίσημα σήμερα, αλλά διακόπηκε αμέσως επειδή ένας από τους κατηγορούμενους είναι άρρωστος και έχει πυρετό. Αναβλήθηκε μόνο μέχρι αύριο.
Μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον οποιουδήποτε από τους έξι κατηγορούμενους που να στοιχειοθετούν ότι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην απεγνωσμένη πράξη αντίστασης των πολλαπλών εστιών φωτιάς που τελικά κατέστρεψαν το απάνθρωπο ευρωπαϊκό hotspot, το camp της Μόριας. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τους 6 συλληφθέντες της Μόριας ως αποδιοπομπαίους τράγους έναντι της θανάσιμης βία της Ευρώπης στα σύνορά της.

Υπάρχει μόνο ένας μάρτυρας εναντίον και των 6 κατηγορουμένων: ένας από τους τότε ηγέτες της αφγανικής κοινότητας στο camp της Μόριας. Αποτελούσε κοινή πρακτική της αστυνομίας στη Λέσβο να πιέζει τους ηγέτες της κοινότητας να παρέχουν πληροφορίες, απειλώντας τους με σύλληψη, ή προσφέροντας ανταλλάγματα, όπως η δυνατότητα να φύγουν από το νησί [βλ.: https://legalcentrelesvos.org/2018/09/02/police-coerce-community-leaders-to-turn-over-individuals-responsible-for-violence-in-moria-camp/]. Οι 6 κατηγορούμενοι ανήκουν όλοι τους στη σιιτική μειονότητα της φυλής Χαζαρά, η οποία ιστορικά έχει υποστεί βίαιες διώξεις και συστηματικές ταξικές, φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις από τις κυρίαρχες σουνιτικές φυλές, τόσο από τους Τατζίκους όσο και από τους Παστού. Ο μόνος μάρτυρας εναντίον τους ανήκει στη φυλή Παστού.

Πέντε από τους κατηγορούμενους ήταν ανήλικοι τη στιγμή της σύλληψής τους και ο έκτος ήταν μόνο 18 ετών. Ωστόσο, τρεις από τους πέντε ανηλίκους είχαν καταχωριστεί παράνομα ως ενήλικες όταν έφτασαν στην Ελλάδα. Και οι τρεις τους, μετά τη σύλληψή τους, παρουσίασαν στο δικαστήριο ταξιδιωτικά έγγραφα που έδειχναν την πραγματική ηλικία τους και ζήτησαν αξιολογήσεις ηλικίας από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα. Παρ’ όλα αυτά, τα έγγραφα απορρίφθηκαν ως πλαστά, ο κρατικός γιατρός που τους εξέτασε τους αξιολόγησε ως ενήλικες και εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες από το ελληνικό κράτος.
Οι δύο κατηγορούμενοι που θα βρεθούν αύριο στο δικαστήριο είναι οι δύο που αναγνωρίστηκαν ως ανήλικοι κατά τη σύλληψή τους.
Είναι πιθανό ότι τα πραγματικά γεγονότα δεν θα έχουν καμία σημασία στο δικαστήριο. Το ελληνικό κράτος είναι αποφασισμένο να βρει κάποιον ένοχο για τη φωτιά που κατέστρεψε το πιλοτικό σχέδιο της Ευρώπης για το πρότυπο «hotspot» αποτροπής μέσω της κράτησης και αποκλεισμού στα νησιά κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Οι κρατικές αρχές είχαν ήδη καθορίσει την ενοχή τους πολύ πριν διεξαχθεί οποιαδήποτε δίκη. Ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξή του στο CNN στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, δήλωσε ότι «το στρατόπεδο κάηκε από έξι Αφγανούς πρόσφυγες που συνελήφθησαν». Η απάντησή του στην ερώτηση για τις συνθήκες ζωής των ασυνόδευτων ανηλίκων που έμειναν άστεγοι από την πυρκαγιά ήταν ότι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν μαζί με τέσσερις άλλους σύμφωνα με τα βίντεο της αστυνομίας ως υπαίτιοι για την πυρκαγιά και ότι «ο λόγος που προκάλεσαν τη φωτιά ήταν για να εκβιαστούν οι ελληνικές και άλλες κυβερνήσεις και να τους απομακρύνουν από τη Μόρια» [βλ. https://www.youtube.com/watch?v=52lWG65Wbq4].

Τον Σεπτέμβριο του 2020, φωτογραφίες από το καμένο camp κυκλοφόρησαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τραβώντας την προσοχή στις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες που υποχρώνονται να υποστούν οι έγκλειστοι στα στρατόπεδα προσφύγων της Ελλάδας. Η φωτιά έγινε σύμβολο της αντίστασης σε αυτήν τη μεταχείριση και τον εγκλεισμό. Δεν έφερε στο φως μόνο τη σκληρότητα του ευρωπαϊκού συνοριακού καθεστώτος, αλλά επίσης εξέθεσε την καταστροφική αποτυχία του ελληνικού κράτους να παρέχει προστασία στους μετανάστες, καθώς και το ρόλο της «ασπίδας της Ευρώπης» που είχε αναθέσει τον Μάρτιο 2020 στο ελληνικό κράτος η ευρωπαϊκη επιτροπή.

Τα τελευταία χρόνια, αλλεπάλληλες ποινικές διώξεις στη Λέσβο έχουν δείξει ότι το ελληνικό κράτος είναι αποφασισμένο να συντρίψει οποιαδήποτε αντίσταση στα σύνορα της Ευρώπης, εφαρμόζοντας πρακτικές συλλογικής ευθύνης, χρησιμοποιώντας την αστυνομία και τα δικαστήρια για να συλλάβει αυθαίρετα, να διώξει και να καταδικάσει σε μεγάλες ποινές φυλάκισης και χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο μετανάστες που διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην κρατική καταστολή. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2017, οι «35 της Μόριας» συνελήφθησαν βίαια και αυθαίρετα βάσει του φυλετικού τους προφίλ, μετά από μήνες κλιμακούμενων διαμαρτυριών και συλλογικής οργάνωσης στο camp της Μόριας και γενικότερα στο νησί αλλά. Στη δίκη τους, που διεξήχθη εννέα μήνες μετά τη σύλληψή τους στο Μεικτό Κακουργοδικείο της Χίου, 32 από τους 35 κρίθηκαν ένοχοι για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 26 μηνών. Σε μια παρόμοια υπόθεση, αυτή των «8 της Μόριας», οι μετανάστες συνελήφθησαν αυθαίρετα μετά από μια πυρκαγιά στη Moria, τελικά αθωώθηκαν, αλλά ο ένας από τους 8 είχε προηγουμένως προφυλακιστεί για μήνες [βλ. http://legalcentrelesvos.org/2018/11/29/the-case-of-the-moria-35-a-15-month-timeline-of-injustice-and-impunity/].

Δεν θα ανεχτούμε να καταστραφούν οι ζωές έξι νέων ανθρώπων! Δεν θα αφήσουμε το κράτος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τους χρησιμοποιήσουν ως εξιλαστήρια θύματα έναντι της βαρβαρότητας και της σκληρότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών εγκλεισμού στα σύνορα!

Απαιτούμε λευτεριά για όλους τους φυλακισμένους και κατηγορούμενους!
Αλληλεγγύη με τους 6 της Μόριας! Ο αγώνας τους είναι και δικός μας!